Daň z příjmů fyzických osob na Slovensku


Daň z příjmů fyzických osob na Slovensku je klíčovým prvkem daňového systému této země. Slovensko jako součást Evropské unie má specifické zákony a postupy týkající se daní, které se mohou lišit od jiných zemí. V tomto článku se podrobně podíváme na to, jakým způsobem je daň z příjmů fyzických osob upravena na Slovensku a jaké jsou její hlavní charakteristiky.

Základní informace o dani z příjmů fyzických osob na Slovensku

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) na Slovensku je regulována zákonem č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento zákon stanovuje sazby daně, povinnosti plátců daně a další důležité aspekty spojené s daní z příjmů fyzických osob.

Sazby daně

Sazby daně z příjmů fyzických osob na Slovensku se mohou lišit v závislosti na výši příjmů a daňových relacích. Obecně platí, že čím vyšší je příjem, tím vyšší je i sazba daně. V roce 2024 jsou sazby daně pro jednotlivé příjmové pásky stanoveny následovně:

Příjmový pásek Sazba daně
Do 5 000 € 15%
Od 5 001 € do 10 000 € 25%
Od 10 001 € do 35 000 € 35%
Více než 35 000 € 45%

Je důležité mít na paměti, že tyto sazby mohou být upraveny změnami v daňové legislativě a vládními opatřeními.

Povinnosti plátců daně

Plátci daně z příjmů fyzických osob na Slovensku mají povinnost podávat daňová přiznání a platit daně ve lhůtách stanovených zákonem. Kromě toho mají povinnost dodržovat další požadavky, jako je evidence příjmů a výdajů a případné předložení dokladů pro ověření údajů uvedených v daňovém přiznání.

Specifika daně z příjmů fyzických osob na Slovensku

Slovenský systém daně z příjmů fyzických osob má několik specifik, které je třeba brát v úvahu:

 • Současný zákon upravuje nejen běžné příjmy jako mzdy, ale také další druhy příjmů, jako jsou dividendy, pronájmy, nebo příjmy z podnikání.

 • Existují různé daňové úlevy a slevy, které mohou ovlivnit výši daně, například daňové úlevy na děti, slevy na úroky z hypoték atd.

 • Slovensko má také dohody o zamezení dvojího zdanění s řadou zemí, což může ovlivnit způsob, jakým jsou daně placeny v případě, že osoba má příjmy z více zemí.

Závěr

Daň z příjmů fyzických osob na Slovensku je klíčovým prvkem daňového systému této země. Je důležité porozumět sazbám daně, povinnostem plátců daně a dalším specifikům, které mohou mít vliv na výši a způsob placení daně. Sledování změn v daňové legislativě a konzultace s odborníky mohou pomoci zajistit správné plnění daňových povinností a minimalizaci rizika daňových problémů.

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsou odpovědi na některé z nejčastějších dotazů ohledně daně z příjmů fyzických osob na Slovensku:

 • Jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání?
  Lhůty pro podání daňového přiznání se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a situaci plátce daně. Obvykle je však daňové přiznání nutné podat do určitého data po skončení zdaňovacího období, které je stanoveno zákonem.

 • Jak mohu uplatnit daňové úlevy?
  Daňové úlevy lze uplatnit v souladu s platnou daňovou legislativou na Slovensku. Nejčastěji se jedná o úlevy spojené s vyživovanými dětmi, úlevy na úroky z hypoték či další investiční úlevy. Plátci daně by měli sledovat aktuální zákony a konzultovat své daňové poradce ohledně možnosti uplatnění těchto úlev.

 • Je možné čerpat daňové zvýhodnění z cizích příjmů?
  Ano, Slovensko má uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění s řadou zemí. To umožňuje plátcům daně čerpat určité daňové výhody při příjmech ze zahraničí. Nicméně, je důležité pečlivě prozkoumat podmínky dané dohody a konzultovat s odborníky na daňové záležitosti.

Viz také:

Photo of author

Egbert

Napsat komentář