Vzor žádosti o vrácení přeplatku na silniční dani

Pokud jste zaplatili více, než je skutečně třeba, na silniční dani, máte právo požádat o vrácení přeplatku. Abychom vám usnadnili tento proces, připravili jsme pro vás vzor žádosti, kterým můžete postupovat.

Žádost o vrácení přeplatku na silniční dani

Vážený/sá,

osobní údaje

V souladu s platnou legislativou bychom vás chtěli požádat o vrácení přeplatku na silniční dani. Konkrétně se jedná o následující:

Údaje o vozidle Údaje o vlastníkovi Údaje o zaplacené dani
SPZ: Jméno: Částka zaplacené daně:
VIN: Příjmení: Datum platby:
Typ vozidla: Rodné číslo: Referenční číslo platby:

V souladu s uvedenými informacemi jsme přeplatili částku, která nám náleží zpět. Prosíme tedy o vrácení příslušné částky na náš bankovní účet, jehož údaje uvádíme níže:

Číslo bankovního účtu: [Vaše číslo účtu]

IBAN: [Vaše IBAN]

BIC/SWIFT kód: [Kód]

Jsme připraveni poskytnout veškeré další informace nebo dokumentaci, která by mohla být potřeba pro vyřízení této žádosti.

Děkujeme za vaši spolupráci a věříme, že tento proces proběhne hladce a rychle.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

Poznámka: Tento vzor žádosti je pouze orientační a můžete jej libovolně upravit či doplnit podle konkrétní situace.

Nejčastěji kladené otázky ohledně žádosti o vrácení přeplatku na silniční dani

  • Jak dlouho trvá proces vrácení přeplatku na silniční dani?
  • Je možné žádost o vrácení přeplatku podat online?
  • Co dělat v případě, že neobdržím vrácenou částku včas?
  • Mohu požádat o vrácení přeplatku i v případě, že jsem zaplatil daně v hotovosti?

Jak dlouho trvá proces vrácení přeplatku na silniční dani?

Doba trvání procesu vrácení přeplatku na silniční dani se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a místních předpisech. Obvykle by měl být proces dokončen do několika týdnů od podání žádosti.

Je možné žádost o vrácení přeplatku podat online?

Ano, v mnoha případech je možné žádost o vrácení přeplatku na silniční dani podat online prostřednictvím internetového portálu vaší finanční správy nebo prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách příslušného úřadu.

Co dělat v případě, že neobdržím vrácenou částku včas?

V případě, že neobdržíte vrácenou částku včas, doporučuje se nejprve zkontrolovat stav vaší žádosti prostřednictvím online systému nebo kontaktovat příslušný finanční úřad. Pokud nedostanete uspokojivou odpověď, můžete se obrátit na místo, kde byla vaše žádost podána, a požádat o další informace.

Mohu požádat o vrácení přeplatku i v případě, že jsem zaplatil daně v hotovosti?

Ano, i když jste daně zaplatili v hotovosti, stále máte právo požádat o vrácení přeplatku na silniční dani. Ve své žádosti stačí uvést potřebné informace o zaplacené dani a bankovní účet, na který má být přeplatek vrácen.

Viz také:

Photo of author

Egbert

Napsat komentář