Žádost o povolení splátek daně vzor


Dluhová situace může být pro každého z nás obtížným obdobím, ať už se jedná o jednotlivce či podnikatele. V některých případech může být splácení daně jednorázově obtížné a žádost o povolení splátek daně se stává nezbytným krokem. Tato žádost umožňuje dlužníkům vyjednat si s finančními úřady splátkový kalendář, který odpovídá jejich finanční situaci. Zde uvádíme vzor žádosti o povolení splátek daně, který můžete použít jako referenci při vypracování vlastní žádosti.

Žádost o povolení splátek daně

Jméno a příjmení/Daňového poplatníka: [Vaše jméno a příjmení/Daňového poplatníka]

Adresa: [Vaše adresa]

Identifikační číslo osoby: [Vaše rodné číslo nebo identifikační číslo]

Datum: [Datum vyplnění žádosti]

Adresa finančního úřadu:

[Adresa finančního úřadu, kam je žádost o povolení splátek daně určena]

Vážení,

touto cestou se obracím na Vás s žádostí o povolení splátek daně za daňové období [uvedete období, ke kterému se žádost vztahuje]. Dovolte mi, abych Vám sdělil(a) svou finanční situaci, která mě momentálně staví do neschopnosti splácet daň v plné výši.

[Zde popište svou finanční situaci, zdůvodněte, proč jste momentálně neschopni uhradit daň v plné výši. Můžete uvést například ztrátu zaměstnání, snížení příjmů, závažné zdravotní problémy apod.]

S ohledem na výše uvedené, Vás žádám o povolení splátek daně ve výši [uvedete částku, kterou jste schopni pravidelně splácet] měsíčně/příležitostně (podle Vašeho uvážení). Věřím, že tímto krokem dokážeme najít řešení, které bude pro obě strany přijatelné.

Rovněž prosím o zaslání podrobností ohledně postupu, kterým má být splátka daně uskutečňována.

Děkuji Vám za zvážení mé žádosti a jsem připraven(a) poskytnout Vám veškeré další informace či dokumentaci, která by mohla být k řešení této záležitosti potřebná.

S pozdravem,

[Vaše jméno a příjmení]

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsou některé často kladené otázky ohledně žádosti o povolení splátek daně:

  • Jak dlouho trvá, než finanční úřad odpoví na žádost?
  • Je možné změnit splátkový kalendář po schválení žádosti?
  • Co dělat v případě, že nedokážu splácet ani schválenou částku?
  • Musím mít připravenou nějakou dokumentaci při podání žádosti?
  • Existuje nějaká alternativa k žádosti o povolení splátek daně?

Další kroky po podání žádosti

Po podání žádosti o povolení splátek daně je důležité sledovat postup finančního úřadu a reagovat na případné další požadavky či dotazy. V případě schválení žádosti je nutné dodržovat stanovené podmínky splátek a včas reagovat na případné změny ve finanční situaci.

Viz také:

Photo of author

Blanka

Napsat komentář