Žádost o posečkání úhrady daně vzor


Vážený Finanční úřad,

s touto žádostí se obracíme na vaši instituci s prosbou o posečkání s úhradou daně, která je splatná. Důvody pro tuto žádost jsou následující:

  • Nepředvídané finanční obtíže: V současné době čelíme neočekávaným finančním těžkostem, které nám znemožňují řádné splacení daně v termínu. Tato situace není způsobena nedostatkem péče či neochotou platit daně, ale spíše nečekanými událostmi, které přinesly značné náklady, jež jsme nebyli schopni předvídat či plánovat.
  • Nepříznivé ekonomické okolnosti: Naše podnikání, jako mnoho dalších, bylo v poslední době negativně ovlivněno různými ekonomickými faktory, které omezily naše příjmy a zvýšily náklady. Tyto nepříznivé okolnosti nás staví do situace, kdy nemáme dostatečné finanční prostředky k dispozici k řádnému placení daní včas.
  • Snaha o řešení situace: Snažíme se aktivně řešit naše finanční obtíže a přijímáme opatření ke zlepšení naší finanční situace. Nicméně, tento proces vyžaduje čas a dočasné posečkání s úhradou daně by nám umožnilo lépe se zaměřit na řešení těchto problémů a návrat k finanční stabilitě.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům žádáme o posečkání s úhradou daně do doby, než se nám podaří vyřešit naše finanční potíže a obnovit finanční stabilitu naší společnosti. Jsme připraveni poskytnout veškeré potřebné informace či doklady, které by mohly pomoci ve vašem posouzení této žádosti.

Děkujeme za pochopení a vyřešení této situace s ohledem na naše aktuální obtíže. Věříme, že společně můžeme najít řešení, které bude spravedlivé a přiměřené pro obě strany.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

Možnosti splátkového kalendáře

Pokud se nacházíte ve finanční tíži a potřebujete alternativní možnosti k řešení vašich daňových povinností, můžete se informovat o možnostech splátkového kalendáře. Tento kalendář vám umožňuje rozložit platbu daně na více splátek, což může ulehčit vaši finanční situaci.

Možnosti splátkového kalendáře Výhody Podmínky
Platby na základě dohody Flexibilita v určení výše jednotlivých splátek Potřebná dohoda s finančním úřadem
Předem stanovené splátky Jasná struktura plateb s pevně stanovenými termíny Platnost splátkového kalendáře

Nejčastěji kladené otázky

  • Jak dlouho trvá schválení splátkového kalendáře?
  • Je možné požádat o změnu splátkového plánu?
  • Jsou splátkové kalendáře dostupné pro všechny typy daní?

Viz také:

Photo of author

Thomas

Napsat komentář